Συγκοινωνία

 

 

                                            Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α   

 

             Τα πρώτα χρόνια το βασικό μέσο μεταφοράς ήταν τα ζώα. Το γαιδουράκι, το μουλάρι και το άλογο κουβαλούσαν τα προιόντα, όργωναν, αλώνιζαν άλλά και μετέφεραν τους ανθρώπους σε μακρυνές αποστάσεις. Λίγο αργότερα το κάρο και ή σούστα μαζύ με τα ζώα έκαναν τις μεταφορές λίγο καλλίτερες.

             Το 1930, περίπου, εμφανίστηκε το πρώτο φορτηγό στο διπλανό μας χωριό τ Άθίκια.Ο Βασίλης Αποστολόπουλος ( Γουμενάκης) είχε το πρώτο λεωφορείο με δρομολόγιο Αθίκια-Κόρινθο.Λίγο αργότερα ο Σπύρος Βενιέρης (Πίπης). Ο δρόμος του χωριού μας στενός και χωματόδρομος. Τα λεωφορεία δεν περνούσαν. Το Καραπουρνάρι και τα τέσσερα γεφύρια (γκάς) ήταν οι στάσεις του χωριού.

               Αλλά και ο σιδηρόδρομος περνούσε και περνά κοντά στο χωριό.Στή θέση Γκά υπήρχε ένας σταθμός παράδεισος.Με σταθμάρχη, κλειδούχο, τεράστιους ευκάληπτους αλλά και νερό για ανεφοδιασμό του ατμοκίνητου τρένου.

 

     Δείτε        Η καθημερινότητα