Σήμερα

             

                         Σήμερα                           

  Σήμερα, η ζωή στο χωριό είναι τελείως διαφορετική. Η ανάπτυξη ήταν τεράστια ειδικά την δεκαετία του 1980. Τα σπίτια είναι όλα νεόδμητα και η ποιότητα ζωής δεν έχει καμμιά σχέση με το παρελθόν. Νέοι κάτοικοι, μόνιμοι ή εποχιακοί, έχουν προστεθεί στη δύναμη του χωριού το  οποίο έχει σχεδόν διπλασιασθεί.

 

  Οι καλλιέργειες έχουν βελτιωθεί και τα αγροτικά προϊόντα έχουν σίγουρες αγορές στην κοντινή Αθήνα. Παρ΄όλα αυτά η ποιότητα ζωής έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Ότι παράγεται δεν είναι και τόσο αγνό και καθαρό όσο παλαιότερα και η ατμόσφαιρα έχει αρκετά επιβαρυνθεί.