Φωτογραφίες

 

                  Παλιές φωτογραφίες  

 

   Οι παλιές απρόμαυρες φωτογραφίες έχουν καταγράψει ένα σημαντικό μέρος από την ζωή στο χωριό μας. Πρόσωπα που έχουν φύγει πιά από την ζωή, σπίτια πέτρινα και πλίνθινα  που έχουν γκρεμιστεί  αλλά και στιγμές από εκδηλώσεις και γεγονότα του χωριού.

 

  Στείλτε μας φωτογραφίες από οικογενειακό σας αρχείο. Θα εμπλουτίσουν την ιστοσελίδα μας.