Η μετανάστευση

 

 

       Οι δύσκολες πολεμικές καταστάσεις τελείωσαν. Άρχισαν όμως πάλι νέοι αγώνες για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής. Η φτώχεια επανέρχεται πιό σκληρή. Η ανοικοδόμηση είναι δύσκολη. Δεν υπάρχουν αγορές για τα προϊόντα του χωριού. Οι δουλειές είναι λίγες για τούς νέους του χωριού. Πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Αναζήτησαν καλλίτερη τύχη στην ξενητειά. Γερμανία , Αυστραλία , Καναδάς, Βέλγιο και άλλες χώρες γέμισαν από παιδιά αλλά και ολόκληρες οικογένειες του χωριού.

 

     Δείτε           Η φτώχεια     Η καθημερινότητα     Ο πόλεμος    Τα δύσκολα χρόνια