Παλιά επαγγέλματα

 

                 Χαμένα επαγγέλματα.

 

   Η τεχνολογία, η πρόοδος και η εκβιομηχάνιση παρέσυραν και εξαφάνισαν πολλά από τα επαγγέλματα του παρελθόντος. Στο χωριό μας κατά καιρούς πέρασαν διάφοροι μικροεπαγγελματίες, τεχνίτες, πλανόδιοι έμποροι και οικοδόμοι. ΄Αλλοι απ΄αυτούς ήταν ντόπιοι, από τα γύρω χωριά και άλλοι απο άλλα μέρη της ΄Ελλάδας που γύριζαν όλα τα χωριά και πουλούσαν την πραμάτεια τους ή την τέχνη τους.

 

   Θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε μερικούς από αυτούς, με τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά ή και με  ονόματά τους  όπου είναι δυνατόν.

 

     Σημείωση: Η παραπάνω φωτογραφία είναι ιστορική, τραβηγμένη το 1960. Η επίσκεψη ενός μάστορα - τεχνίτη στο χωριό ήταν σπουδαίο γεγονός. Πολλοί χωριανοί φωτογραφήθηκαν μαζί του, υπογραμμίζοντας αυτή την σπουδαιότητα. Στο κέντρο και πάνω στα κοφίνια ο Θοδωρής ο Γύφτος με τον βοηθό του. Ίσως να ήθελαν να δείξουν πόσο γερά κοφίνια έφτιαξαν. Όρθιοι και από αριστερά ο Ελισαίος Βερβενιώτης, Σταύρος Κόλλιας, Αναστάσιος Ρεκλείτης, με το μπαγιασόν ο συμβολαιογράφος Χρίστος Ι. Βερβενιώτης, Ιωάννης Βερβενιώτης, Παναγιώτης Ε. Βερβενιώτης.