Πρόοδος και τεχνολογία

 

                           Σήμερα

  Όπως όλη η περιφέρεια,έτσι και το χωριό μας. σήμερα βαδίζει στο ρυθμό της προόδου.Τα παλιά εργαλεία αντικαταστάθηκαν με σύγχρονες μηχανές με αποτέλεσμα η ζωή του αγρότη να γίνει ευκολότερη.Η κοπιαστική χειρονακτική εργασία έμεινε θλιβερή ανάμνηση. Γιά όλες τις εργασίες υπάρχει και το κατάλληλο εργαλείο και μηχάνημα.

  Ήταν και είναι όμως αυτή η ευημερία, με τον τρόπο και την ταχύτητα που έγινε, πρός όφελος των ανθρώπων της επαρχίας. Είναι ένα ερώτημα που δύσκολα θα απαντηθεί.Θα το δούμε λίγο εκτενέστερα παρακάτω στην πράσινη σελίδα μας.-

                                                         Δείτε     Σύγχρονες ασχολίες