Ήθη και έθιμα

 

 

                                             Ήθη και Έθιμα

 

              Σε αυτή τη σελίδα θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε ήθη και έθιμα του χωριού μας.Σε κοντινά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο θα ανανεώνεται.Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη. Η καταγραφή σίγουρα είναι δύσκολη.Πολλά από τα έθιμα που παλαιότερα ήταν τρόπος ζωής, σήμερα είναι ξεχασμένα Γιά αυτόν ακριβώς το λόγο η βοήθεια είναι σημαντική.

            Σίγουρα τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου είναι κάτι σημαντικό. Δυστυχώς, όπως σε όλη την περιφέρεια, έτσι και στόν τόπο μας ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει απομακρύνει τους ανθρώπους απο αξίες με μεγάλη σημασία. Αξίες που αναπτύσσονταν μέσα από τα ήθη και τα έθιμα που είχαν σκοπό την παιδεία για τα παιδιά αλλά και την συνοχή και την ανταλλαγή αγάπης μεταξύ της μικρής κοινωνίας του χωριού.Ο αστκός τρόπος ζωής αγγίζει πλέον και τις μικρές κοινωνίες της επαρχίας.-