Η καθημερινότητα

 

 

                 Η  καθημερινότητα

 

        Πώς όμως ήταν τα πρώτα χρόνια της ιστορίας του χωριού η καθημερινότητα των ανθρώπων; Στον τομέα της υγείας, της παιδείας, της συγκοινωνίας, της ύδρευσης καί σε συνδυασμό με τη φτώχεια η καθημερινή ζωή στο χωριό αντιμετώπιζε τέτοιες δυσκολίες που φαίνονταν αξεπέραστες. Ποιός θα μπορούσε να κάνει κάποια σύγκριση με το σήμερα.-

 

  

 

 

Δείτε       Ο πόλεμος         Η μετανάστευση         Η φτώχεια         Τα δύσκολα χρόνια