Ματιές στο παρελθόν

 

                      Ταξίδι στο χρόνο

 

   Ένα ταξίδι στο παρελθόν μέσα από κιτρινισμένα  έγγραφα, αποδείξεις, συμφωνιτικά και άλλα έντυπα χαρτιά που έχουν διασωθεί.

 

   Μιά περιπλάνηση σε περασμένες εποχές που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τον τροπο ζωής των προγόνων μας. Είναι γραμμένα στην καθαρεύουσα της εποχής και αποτυπώνουν την επαφή του πολίτη με την πολιτεία αλλά και διαπροσωπικές συμφωνίες.

 

  
Δείτε με προσοχή την παρακάτω συλλογή