Σύγχρονες ασχολίες

 

                  Σύγχρονες ασχολίες

  Πολλά από τα επαγγέλματα του παρελθόντος σήμερα δεν υπάρχουν. Στον αγροτικό τομέα οι ελιές είναι η βασική καλλιέργεια. Σταφίδες και αμπέλια αποτελούν επίσης συμπλήρωμα του εισοδήματος. Φυτεύονται επίσης πολλά εποχιακά είδη. Η έλλειψη όμως νερού έχει περιορίσει κατά πολύ την παραγωγή.

        Η ανάπτυξη, όμως των πλησιέστερων αστικών κέντρων και η εκμηδένιση των αποστάσεων, είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο της  ποιότητας ζωής αλλά και θέσεις εργασίας παράλληλα με τις αγροτικές.

                                                                Δείτε      Πρόοδος και τεχνολογία