Μικρό αφιέρωμα

    

  Διαβάστε και δείτε φωτογραφίες και βίντεο, αν υπάρχει, από πρόσωπα και διάφορα κτίσματα του χωριού μας που έχουν κάποια ιστορική σημασία.

    Μικρά αφιερώματα σε παλιά σπίτια του χωριού, στην εκκλησία, στο σχολείο, το λιοτρίβι και σε μερικά ιστορικά πρόσωπα.

     Το φωτογραφικό μας αρχείο έχει κάποιες φωτογραφίες, όμως θα δημοσιευθούν και όποιες εσείς  μας στείλετε.-