Πηγές

 

              Πηγές και βοηθήματα  

  Για το στήσιμο αυτής της ιστοσελίδας ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια του Ιωάννη Π. Βερβενιώτη(Τηλ.210-5310129) με τις προφορικές μαρτυρίες του αλλά και τα βιβλία του.Γεννημένος το 1925 στο Αλαμάνο παρακολούθησε μόνο  τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου στην Κόρινθο.Το 1965 ήρθε με την οικογένεια του στην Αθήνα, χωρίς να ξεχάσει ποτέ  τίς ρίζες και το χωριό του.Με το γλαφυρό του τρόπο, μπερδεύοντας κάπου- κάπου τον προφορικό με τον γραπτό λόγο,προσπαθεί να μεταφέρει στις νεότερες γενιές την φτώχεια και τα προβλήματα των παλαιότερων  αλλά και το μεγαλείο της ψυχής τους. Να διασώσει κάποιες αξίες που τις παρέσυρε η τεχνολογία και ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

  Σήν ιστοσελίδα συμμετέχουν ενεργά και εργάζονται ο Δημήτριος Ι.Κόκκος και Παναγιώτης Βερβενιώτης.