Ο πόλεμος

 

 

              O πόλεμος και οι θυσίες

                 Όπως όλη η Ελλάδα έτσι και το χωριό μας αντιμετώπισε δύσκολες πολεμικές καταστάσεις κατά καιρούς. Στούς πρώτους Βαλκανικούς πολέμους πήραν μέρος πολλοί χωριανοί σε δύσκολες συνθήκες και με θητεία επτά και πλέον ετών με διάφορες επιδημίες και θανατηφόρα γρίπη.

              Κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο  και στη συνέχεια στον αδελφοκτόνο εμφύλιο το χωριό μας είχε το τίμημά του.

 

 

  

 

 

Δείτε            Η μετανάστευση      Η φτώχεια      Η καθημερινότητα      Τα δύσκολα χρόνια