Ας κάνουμε κάτι...

 

                                                                             Βάλτε ένα χεράκι...

                                               

 

               Μπορούμε να κάνουμε κάτι; Σίγουρα ναι. Αποτελεί δεδομένο πως η γη μας μολύνεται από τεράστιες  βιομηχανίες που βρίσκονται και λειτουργούν σε όλο τον πλανήτη αλλά και στον τόπο μας.Και εμείς όμως, σαν μονάδες, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να προστατέψουμε το πράσινο, τα δέντρα μας και γενικότερα τα πευκόφυτα δάση που περιβάλλουν το χωριό μας.Να σταματήσουμε να μολύνουμε τα ρέμματα με απόβλητα απορρυπαντικών, πλαστικών και άλλων χημικών ουσιών Να καταλάβουμε και να παλαίψουμε ώστε να έχουμε μια καθαρή ατμόσφαιρα. Να  στραφούμε σε πιό οικολογικές και φιλικές πρός το περιβάλλον καλλιέργειες. Να σταματήσουμε επιτέλους την χημική επιβάρυνση της γης.Γιά να μπορέσουμε τελικά να πιούμε το νερό του χωριού μας. Το νερό που έπιναν οι πρόγονοί μας και ζούσαν έναν αιώνα! Για να ξυπνήσουμε ένα πρωί ακούγωντας ένα κοτσύφι...

              Έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας και στις επόμενες γενεές, πριν είναι πολύ αργά!

               Να βάλουμε όλοι ένα χεράκι!