Λαογραφικό μουσείο

 

 

     Ένα μικρό ηλεκτρονικό μουσείο

 

Ένα μικρό λαογραφικό ηλεκτρονικό μουσείο. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε επαγγέλματα από το παρελθόν που σήμερα πλέον δεν υπάρχουν αλλά και εργαλεία αγροτικά και οικιακά σκεύη  που δεν χρησιμοποιούνται στις μέρες μας. Εργαλεία που ήταν απαραίτητα πρίν την είσοδο των των μηχανών στο χωράφι και στο σπίτι.

 Κάθε φορά θα παρουσιάζεται κάποιο ξεχασμένο επάγγελμα ή κάποιο εργαλείο απο τα παλιά.-