Η πράσινη σελίδα

 

         Πράσινος ορίζοντας

 

    Είναι η σελίδα που σίγουρα ήταν απαραίτητη.Άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο έχουμε καταλάβει την ανάγκη να προσπαθήσουμε να σώσουμε τη γη μας. ΄Εχουμε υποχρέωση,σαν άτομα, να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Η ποιότητα της ζωής αλλά και η υγεία μας έχουν άμεση εξάρτηση απο τη φύση μέσα στην οποία ζούμε.

 

   Σήμερα που οι κλιματικές αλλαγές απειλούν άμεσα τον πλανήτη μας θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας ώστε να εμποδίσουμε  την παραπέρα υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.